Type stenen en verbanden

Nieuwe betonklinkers

Welk type steen kan de RoadPrinter verwerken?

Deze vraag wordt nog vaak gesteld. Om een indruk te geven welk type stenen en wat voor verband gelegd kan worden, volgt op deze pagina een kleine impressie van werken die uitgevoerd zijn.
Nieuwe betonklinkers en 7 duimers met fietssuggestiestrook in één keer gelegd.

Keperverband

Het verwerken van elementverharding met de RoadPrinter Eco in het meest voorkomende verband garandeert een hoge productie en kwaliteit. Zowel voor herstraten met gebruikte stenen als ook voor nieuwe stenen.

Verticaal keperen bouwstraten

Een prima alternatief voor het straten van bouwwegen in blokverband is het “verticaal keperen” van bouwwegen. Hierbij wordt in principe het keperverband toegepast, maar door het ontbreken van de bisschopsmutsen wordt het verband een kwartslag gedraaid. Langs de strek blijven nu kleine puntjes open die eenvoudig dicht geveegd kunnen worden met wat zand. Voor het aanbrengen van bouwwegen met de RoadPrinter Eco een prima alternatief met een hogere productie en betere kwaliteit als resultaat!

Dikformaten met gezaagde passtukken

Steeds vaker wordt gebruikt gemaakt van gezaagde passtukken in combinatie met bijvoorbeeld gebakken dikformaten. Ideaal voor het verwerken van de stenen met de RoadPrinter Eco. Niet alleen geeft het een top resultaat, het werkt ook veel efficiënter. De weg rolt in zijn geheel uit de machine. Achteraf hoeft er niet meer geknipt te worden of de passtukken op de juiste plaats te worden gelegd. Daarnaast is het bijkomende voordeel, dat het werk er direct “schoon” en opgeruimd uitziet.

Gebakken keiformaten

Gebakken keiformaten, nieuw of oud, worden in perfecte kwaliteit gelegd met behulp van de RoadPrinter. Bij het straten wordt gebruik gemaakt van houten driehoeken langs de strek, zodat later alles netjes aangeknipt kan worden. Door het gebruik van deze driehoeken blijft het verband mooi strak in de machine liggen, dat uiteindelijk in de weg resulteert in strakke lijnen/ diagonalen.
Voor de aanvoer van nieuwe stenen wordt gebruikt gemaakt van een stenenklem. Daarmee worden halve pakken bovenop de voorraad bak geplaatst.

Elleboogverband voor parkeervakken

Parkeervakken in elleboogverband worden steeds vaker met behulp van de RoadPrinter geherstraat. Als de machine eenmaal is opgezet, rolt het werk er in één keer uit. de opzet is uiteraard bepalend voor de kwaliteit van het werk. Later worden de markeringen aangebracht. Het herstraten van parkeervakken op deze manier is een stuk efficiënter dan de stenen eerst te pakketteren en later met behulp van een klem te leggen.